0486 92 56 18

Je kan bij mij terecht met emotionele, relationele en psychische problemen, zoals depressie, angst, verwerkingsproblemen na verlies, rouwproblematiek, neurotische en persoonlijkheidsproblematieken. Dergelijke problemen uiten zich in de manier waarop men zichzelf en anderen beleeft en omgaat met spanningen en stressvolle situaties. Dit leidt doorgaans tot een vervormd zelfbeeld, moeilijkheden in relaties en beperkingen in de mogelijkheden op het vlak van werk en persoonlijke groei, wat psychisch lijden veroorzaakt.De behandeling bestaat in een via gesprekken op gang brengen van een veranderingsproces door het opnieuw beleven en bewust worden van innerlijke patronen. Het gaat hierbij niet alleen om een verstandelijk begrijpen, maar ook om een gevoelsmatig in contact komen met onze drijfveren en hoe we ermee omgaan. Nieuwe manieren van omgaan kunnen zo tot stand komen en ervaren worden. Deze aanpak leidt meestal tot meer zelfinzicht en een evenwichtiger geheel van gevoelens, gedachten, belevingen en gedrag. Dit leidt doorgaans tot een vermindering van het lijden en een vollediger verwezenlijken van potentiëlen.

You can come into my care for emotional, relational and psychological problems, such as depression, anxiety, dealing with loss, mourning issues, neurotic and personality issues. These types of problems manifest themselves in the way in which we percieve ourselves and others, and in the way in which we cope with tension and stressful situations. This often leads to a distorted self-image, to relationship problems and to limitations on career and personal growth, and consequently, to mental suffering.The treatment involves initiating a change process through a series of conversations, by reliving and becoming conscious of inner patterns. This involves not just an intellectual understanding, but also an emotional encounter of our motivations in life, and the way in which we deal with them. New ways of coping can emerge and be experienced. This approach usually leads to better self-understanding and a more balanced spectrum of feelings, thoughts, experiences and behaviour. In most cases this results in a reduction of suffering and a more fulfilled realisation of potentials.

Opleiding

Klinisch psycholoog
(erkenningsnummer 612106723)
Gespecialiseerde studies van psychotherapie: psychoanalytische psychotherapie.

Education

Clinical psychologist
(approval number 612106723)
Specialized studies of psychotherapy: psychoanalytic psychotherapy.

Contact

Bedankt! / Thanks!
Er liep iets mis met het formulier / Something went wrong with the form